Dzień Bezpiecznego Internetu

Mało kto wyobraża sobie, że mógłby dzisiaj egzystować bez Internetu. Często nawet chwilowy brak sieci zaczyna budzić pewien dyskomfort. Internet ułatwia nam codzienne życie, przyspiesza komunikację, pozwala szybciej i sprawniej wyszukać potrzebne nam informacje. Jednym słowem - niesie wiele korzyści, ale i niebezpieczeństw.

Dlatego też co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony przez Komisję Europejską w 2004 roku. Tego dnia w wielu państwach (nie tylko w Europie, ale na całym świecie) odbywają się różne inicjatywy, mające na celu edukacją zarówno dzieci, jak i ich rodziców, a także nauczycieli w kwestii uświadamiania, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Korzystając z Internetu nie tylko powinniśmy chronić swoje dane, poprzez trudne hasła, czy też poprzez nie przesyłanie poufnych danych, nie otwieranie podejrzanych załączników, przesyłanych mailem, itp. Jest wiele zachowań, które ...

Read More

Co trzeci uczeń nie wie jak bezpiecznie korzystać z Internetu

- wynika z międzynarodowych badań EU Kids Online 2018, przeprowadzonych w Polsce wśród uczniów w wieku 9-17 lat.   Dzieci korzystają z Internetu codziennie lub prawie codziennie (90% badanych), najczęściej za pomocą telefonów komórkowych, rzadziej za pomocą komputera stacjonarnego lub laptopa. Młodzi ludzie w sieci głównie oglądają filmy, słuchają muzyki lub komunikują się ze znajomymi. Tylko jedna osoba na dziesięć wykorzystuje Internet, posługując się dostępnymi narzędzia online, do stworzenia czegoś własnego - filmu, nagrania czy też muzyki. Ponad połowa nastolatków nigdy nie użyła, znajdujących się w sieci aplikacji, do twórczej aktywności. Młodzi ludzie w Internecie spędzają sporo czasu - ok. 15% badanych jest dostępnych online przez ok. 5 godzin dziennie.   To co jednak wydaje się najbardziej niepokojące to fakt, że w szkołach nie jest poruszana kwestia bezpieczeństwa online - tak twierdzi ok. 1/3 uczniów. Prawie po...
Read More

Przemoc rówieśnicza w szkole

Temat przemocy rówieśniczej w szkole został poruszony w trójkowej audycji "Wszystko, co najważniejsze". Jej prowadzący Dariusz Bugajski rozmawiał ze słuchaczami oraz z profesorem Jackiem Pyżalskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, o tym, jak zapobiegać agresji w szkole, co w takich sytuacjach powinni zrobić nauczyciele, jak powinni zachować się rodzice i świadkowie przemocy? Konkluzją dyskusji było zwrócenie uwagi na dwie rzeczy - na to, że ofiarą przemocy często staje się osoba inna od otoczenia, wyróżniająca się - czy to np. wyglądem, zachowaniem, itp. Przemoc zaczyna się od wykluczenia - podkreślił prof. Jacek Pyżalski. Istotni są również świadkowie przemocy - powinni reagować na przejaw agresji. I niekoniecznie konfrontując się ze sprawcą, bo nie zawsze obserwator takiego zdarzenia ma tyle odwagi, ale np. po zajściu - podchodząc do ofiary, pomagając jej, pokazując jej wsparcie, nawet zwykłym słowem. Dorośli - nauczycie...
Read More

Dzień bez PRZEMOCY

Każdy z nas zetknął się z przemocą - czy to na ulicy, w szkole, czy w mediach. Przemoc wydaje się wszechobecna, zwłaszcza jeśli mamy na myśli nowe zjawiska takie jak hejt czy cyberbullying.   2 października został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem bez Przemocy. Czy mamy do czynienia z przemocą fizyczną czy słowną - powinniśmy reagować. Żaden człowiek nie ma prawa być poniżany, bity, itp.  Nie powinno być zgody na takie zachowanie.   Nękanie psychiczne i emocjonalne staje się zjawiskiem, z którym uczniowie spotykają się coraz częściej. Przemoc słowna, traktowana często jako mniej istotna i też mniej zauważalna, może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż typowa przemoc fizyczna.  "Rany na ciele szybciej się goją. Słowa, zwłaszcza te złe, zapadają w pamięć" - podkreśla dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zajmująca się naukowo...
Read More