Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marcin Wołkowicz prowadzący działalność pod firmą Multieduacatio.pl z siedzibą w Piasecznie przy ul. Geodetów 54, NIP -1230825288.

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz, jeśli wyrazili na to Państwo zgodę, także w celu marketingu produktów i usług administratora danych. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w wykonaniu zawartej umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonania: operatorom firm kurierskich, kurierom, operatorom płatności,
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.