Dzień bez PRZEMOCY

Każdy z nas zetknął się z przemocą – czy to na ulicy, w szkole, czy w mediach. Przemoc wydaje się wszechobecna, zwłaszcza jeśli mamy na myśli nowe zjawiska takie jak hejt czy cyberbullying.

 

2 października został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem bez Przemocy. Czy mamy do czynienia z przemocą fizyczną czy słowną – powinniśmy reagować. Żaden człowiek nie ma prawa być poniżany, bity, itp.  Nie powinno być zgody na takie zachowanie.

 

Nękanie psychiczne i emocjonalne staje się zjawiskiem, z którym uczniowie spotykają się coraz częściej. Przemoc słowna, traktowana często jako mniej istotna i też mniej zauważalna, może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż typowa przemoc fizyczna.  Rany na ciele szybciej się goją. Słowa, zwłaszcza te złe, zapadają w pamięć” – podkreśla dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zajmująca się naukowo m.in. komunikacją internetową.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi filmami profilaktycznymi „Przemoc niejedno ma imię”, które dotyczą zjawiska przemocy rówieśniczej – zwłaszcza hejtu, bullyingu. Pokazują też, jakie postawy można przyjąć wobec aktów agresji, próbują znaleźć odpowiedź na pytanie – co sprawia, że dana osoba staje się sprawcą przemocy, a jakie cechy charakteryzują ofiarę?