WHO uzna uzależnienie od gier komputerowych za chorobę psychiczną

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postanowiła zwrócić szczególną uwagę na zjawisko uzależnienia od gier komputerowych.  W oficjalnym dokumencie postanowiła wpisać ten nałóg na listę chorób psychicznych.

 

Statystyki mówią, że w Polsce jest  prawie 16 milionów graczy, co sprawia, że jesteśmy na drugim miejscu w tej dziedzinie w Europie. Trudno oszacować, ile z tych osób jest uzależnionych, jednakże liczba ta z całą pewnością nie jest mała.

 

Według WHO o uzależnieniu od gier komputerowych można mówić, jeśli spełnione są trzy warunki:

– dana osoba traci poczucie czasu, ile spędza na graniu w gry,
– gry stają się najważniejszą czynności życiową, a pozostałe schodzą na dalszy plan,
– osoba kontynuuje granie w gry, mimo wystąpienia negatywnych konsekwencji.
Uzależnienie to pojawia się w bardzo młodym wieku, dlatego bardzo istotna jest profilaktyka. Działanie profilaktyczne powinny objąć dwie grupy – rodziców i dzieci.